Lamy jsou neobvykle tichá a klidná zvířata. Protože však žijí ve stádech probíhá mezi nimi poměrně čilá komunikace. Jednoduše toho "nakecají" poměrně dost, i když některé zvuky využívají jen zřídka. Proto není úplně jednoduché je nahrát.

 

Sprchu za horkých letních dnů si zvířata užívají. U této atrakce se tak akorát dohadují, kdo bude první. (foto: Katrin)

 

Tady je seznam zvuků, kterými vyjadřují své pocity a názory na okolí:

(Všechny projevy jsou značně individuální a charakterizují tu kterou osobnost zvířete a situaci, ve které se nachází. Tentýž hlasový projev může mít řadu zabarvení a má odlišný význam.)

 • Slabé nosové mekání (humming) – kontakt mezi samicí a mládětem, klidná komunikace mezi zvířaty (používají jen někteří jedinci ve stádu), soustředění nebo mírná nervozita (například obava samce o své stádo). Každé zvíře i každá situace má svůj osobitý, malinko odlišný hlasový projev. Některá zvířata jej používají často, jiná téměř nikdy.
 • Bručivý povzdech – stav blaženosti při drbání či malinká nelibost, klid.
 • Pozdrav, výstraha (clucking) – obvykle dominantní jedinec při kontaktu se známým členem stáda, který byl delší dobu oddělený, nebo se známým člověkem. Lehké upozornění "já jsem tady doma" bez dalších projevů agrese. Komunikace mezi matkou a mládětem. Jako pozdrav obvykle spojeno s přičichnutím zvířat k obličeji.
 • Pozdrav, odpověď, obava – (patrně s náznakem podřízení a obavy) u podřídivého samce.
 • Nelibost, rozčilení (snorting) – při kontaktu s člověkem nebo při příliš těsném kontaktu dvou zvířat dává samice na jevo svou nelibost.
 • Ječení (screaming) – některé agresivnější samice mohou při kontaktu vydávat pištivé zvuky jako známku nepodřídivosti. Toto chování je značně variabilní a závisí na tom, jak je zvíře přivyklé na člověka a v jakém je hormonálním rozpoložení...  
 • Rozčilení, strach (screeching) – při kontaktu s člověkem.
 • Rozčilení a plivání při souboji vymezujícím postavení zvířat ve stádu – probíhá mezi samicemi, samcem a březí samicí i mezi samci. 
 • Výstraha, strach (alarm call) – vedoucí samec či samice vydává tento zvuk při blížícím se nebezpečí (liška, pes, neznáme zvíře – třeba i ježek). Jsou obvykle připraveni zaútočit, zatímco zbytek stáda se dá na útěk.
 • Klokotání (orgling) – nosový zvuk vydávaný při páření. Uvádí se, že podporuje nebo indukuje ovulaci samic.  
 • Brekot mláděte krátce po porodu – skutečný pláč vastrašeného mláděte, které se dostalo na denní světlo po krátkém, ale vyčerpávajícím porodu.
 • Výrazný nosový zvuk mláděte – upozorňuje matku na to, že existuje (doplňovaný měkkou odpovědí matky). Je natolik výrazný a vtíravý, že si jej samice nemůže nevšimnout. 

Neméně důležitá je však kromě hlasových projevů i řeč těla – neverbální komunikace.