Kdo nás podporuje

Snažíme se vlastní činností vydělat co nejvíce prostředků, které zpětně zmizí v provozu Lamacentra a v údržbě okolní přírody. To však nestačí a bez podpory našich dílčích aktivit různými subjekty bychom nemohli fungovat. Zvláště si pak ceníme příspěvků od soukromých osob. Všem děkujeme za cennou pomoc!

 

Zvláštní díky patří paní doktorce MVDr. Husákové a jejím spolupracovníkům – MVDr. Ondřej Krajíček, prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., MVDr. Zdenka Kazatelová a další. Jejich vysoká odbornost a maximální ochota a vstřícnost jsou pro nás opravdu nedocenitelné.

 

Samostatně musíme vyzdvihnout i skupinu našich tradičních dobrovolníků, hráčů geocachingu, neboli "keškařů". Tahle parta se pod vedením Jakuba Jasaně každé jaro sebere a v počtu až sto lidí přijde máknout na čemkoliv, co je potřeba. Vysbírat odpadky, opravit cesty, vyrobit kozám seníky, postavit ohradu, vybudovat bosou stezku... nic není problém. Moc a moc všem děkujeme!

 

Výroční zprávy naší organizace jsou ke stažení na samostatných stránkách ZDE.

 

Od koho a na co jsme získali podporu za posledních osm let:

 

2022

JMK – Vzdělávací prvky v Lamacentru Hády

MČ Líšeň – Úklid v přírodní lokalitě Hády

MČ Líšeň – Více laviček do etážového lomu na Hádech

MŽP – O přírodě v přírodě s PAS či jiným handicapem

Projekt podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. www.mzp.cz

 

 

 

MMB – OSP – O přírodě v přírodě s PAS či jiným handicapem

MMB – Podpora EVVO na Hádech – za podpory statutárního města Brna

 

 www.priprav.brno.cz

 

ČSOP – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků – Rozvoj aktivit ZO ČSOP PSH

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Stepní společenstva na Hádech

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Regenerace plochy poškozené černou zvěří

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Regionální luční směs a další vývoj sběrače semen 

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Exkurze a „Setkání s přírodou“ 

Program Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity" (http://biodiverzita.csop.cz) podporují Lesy České republiky, s.p. (Generální partner programu Ochrana biodiverzity) a Ministerstvo životního prostředí.

 

                                       

 

 

PPK – Údržba stepních stanovišť na Hádech

SFŽP – Výzva č. SGS-1 „Rondane" – Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků 

 

www.sfzp.cz/norskefondy     www.norskefondy.cz      www.eeagrants.org

 

 

2021

JMK – Prosklený úl pro EVVO – projekt realizovaný v období let 2020–2021

JMK – EVVO aktivity pro rodiny po celý rok 

MČ Líšeň – Úklid na Hádech

MČ Líšeň – Lavičky do etážového lomu na Hádech

MMB – OSP – O přírodě v přírodě se zdravotně handicapovanými

MMB – EVVO na Hádech – za podpory statutárního města Brna

ČSOP – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků – Podpora činnosti ZO ČSOP PSH

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Podpora stepních společenstev na Hádech

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Regionální luční směs a podmínky pro jasoně červenookého

Program Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity" (http://biodiverzita.csop.cz) podporují Lesy České republiky, s.p. (Generální partner programu Ochrana biodiverzity) a Ministerstvo životního prostředí.

 

                                       

 

 

NET4GAS – Blíž přírodě – program dlouhodobě podporuje projekty s cílem představování zajímavých a cenných přírodních lokalit veřejnosti s důrazem na pochopení důvodů jejich ochrany, a to poučnou i zábavnou formou. Opravy NS Hádecké lomy a okolí.

 

SFŽP – Výzva č. SGS-1 „Rondane" – Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků 

 

www.sfzp.cz/norskefondy     www.norskefondy.cz      www.eeagrants.org

 

 

  

2020

JMK – Jezírko s mokřadní zónou pro EVVO – projekt realizovaný v období let 2019–2020  

Nadační fond Avast – Stín pro ovečky

MČ Líšeň – Úklid v přírodní lokalitě Hády

MMB – OSP – O přírodě v přírodě se zdravotně handicapovanými

MMB – OŽP – Podpora suchomilné vegetace na Hádech 2020

MMB – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na Hádech – EVVO v Lamacentru za podpory statutárního města Brna

ČSOP – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků – Podpora aktivit ZO ČSOP PSH

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Stepní společenstva Hádů

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Tvorba lučních směsí

Program Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity" (http://biodiverzita.csop.cz) podporují Lesy České republiky, s.p. (Generální partner programu Ochrana biodiverzity) a Ministerstvo životního prostředí.

 

                                       

 

 

PPK – Výsadba škály odrůd třešní/višní podporující opylovače

PPK – Mozaika stepních stanovišť pod Hády

 

 

2019

JMK – Opatření ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území přírodní památky Kavky a v jejím ochranném pásmu a přírodní památky Velká Klajdovka

JMK – Jezírko s mokřadní zónou pro EVVO – projekt realizovaný v období let 2019–2020   

MČ Líšeň – Úklid na Hádech

MMB – OSP – O přírodě v přírodě se zdravotně znevýhodněnými

MMB – OŠMT – Sklad na pomůcky, materiál a vybavení

MMB – OŽP – Podpora suchomilné vegetace Hádů 2019

MMB – OŽP – Renovace informačních prvků a návštěvnické infrastruktury v lokalitě Hády

MMB – OŽP – Kláty jako součást ekovýchovných programů o opylovačích

MMB – OŽP – Opatření ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území registrovaného významného krajinného prvku Růženin lom 1 (Džungle)
MMB – OŽP – Opatření ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území registrovaného významného krajinného prvku Pod Hády

ČSOP – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků – Podpora činností ZO ČSOP PSH

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Exkurze na Hádech a „Setkání s přírodou“

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Jezírko pro podporu biodiverzity na Hádech

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Podpora stepních společenstev

Program Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity" (http://biodiverzita.csop.cz) podporují Lesy České republiky, s.p. (Generální partner programu Ochrana biodiverzity) a Ministerstvo životního prostředí.

 

                                       

      

PPK – Podpora stepních stanovišť při úpatí Hádů

MŽP – SFŽP – Ekologické výukové programy na Hádech

MŽP – O přírodě v přírodě se zdravotně znevýhodněnými

MŽP – Vzdělávání dospělých formou mezigeneračního vzdělávání a rodinné spolupráce

Dva výše uvedené projekty byly podpořeny Ministerstvem životního prostředí, projekty nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. www.mzp.cz

 

 

NET4GAS – Blíž přírodě – program dlouhodobě podporuje projekty s cílem představování zajímavých a cenných přírodních lokalit veřejnosti s důrazem na pochopení důvodů jejich ochrany, a to poučnou i zábavnou formou. 

 

 

2018

MČ Líšeň – Úklid v přírodní lokalitě Hády

MČ Líšeň – Akce pro rodiny

MMB – OSP – O přírodě v přírodě se zdravotně postiženými

MMB – OŠMT – Akce pro rodiny

MMB – OŠMT – Opravy dřevěných prvků v Lamacentru Hády

MMB – OŽP – Podpora ekovýchovných programů v Lamacentru Hády

MMB – OŽP – Podpora suchomilné vegetace na Hádech 2018

MMB – OŽP – Prvky přírodní zahrady v Lamacentru Hády

ČSOP – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků – Rozvoj činnosti ZO ČSOP PSH

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Budky pro ptáky a domky pro samotářské včely

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Exkurze a "Setkání s přírodou"

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Ptačí budka a krmítko on-line jako podpora propagace ohrožené přírody na Hádech u Brna

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Podpora stepních společenstev Hádů

Program Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity" (http://biodiverzita.csop.cz) podporují Lesy České republiky, s.p. (Generální partner programu Ochrana biodiverzity) a Ministerstvo životního prostředí.

 

                                       

 

 

NET4GAS – Chráněná území Brna v QR kódech

NET4GAS – Blíž přírodě – program dlouhodobě podporuje projekty s cílem představování zajímavých a cenných přírodních lokalit veřejnosti s důrazem na pochopení důvodů jejich ochrany, a to poučnou i zábavnou formou. 

JMK – Chráněná území Brna v QR kódech         

PPK – Podpora stepních stanovišť v lokalitě Pod Hády

MŽP – O přírodě v přírodě se zdravotně postiženými

MŽP – Ochrana geologických profilů na Hádech u Brna

MŽP – Přírodní klenoty jižního svahu Hádů u Brna – publikace o živočiších Hádů

Tři výše uvedené projekty byly podpořeny Ministerstvem životního prostředí, projekty nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. www.mzp.cz

 

       

 

 

 

2017

MŽP – Dokumentace významných geologických jevů v lomech na Hádech u Brna – „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ www.sfzp.cz a www.mzp.cz

 


 

MŽP – Přírodovědný kroužek pro děti a mládež s poruchou autistického spektra – „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ www.sfzp.cz a www.mzp.cz

 

          

MŽP – SFŽP – Ekologické výukové programy na Hádech – „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ www.sfzp.cz a www.mzp.cz

 

 

PPK – Obnova suchých trávníků v přírodní lokalitě Hády

JMK – Bosá stezka a voda v krajině 

         

MMB – OSP – Přírodovědný kroužek pro děti a mládež s poruchou autistického spektra

MMB – OŠMT – Akce pro rodiny v Lamacentru Hády

MMB – OŽP – Žáci podporují kokrhel luštinec v boji se třtinou křovištní

MMB – OŽP – Suchomilná vegetace na Hádech 2017

MMB – OŽP – O přírodě v přírodě

MČ Líšeň – Úklid na Hádech

ČSOP – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků – Zajištění pozemků ve správě ZO ČSOP PSH

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Údržba lesostepi pod Hády

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Bryologický průzkum jižních Hádů

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Zpráva o zvláště chráněných a ohrožených rostlinách a ptácích na území s rizikem zástavby

Program Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity" podporují Lesy České republiky, s.p. (Generální partner programu Ochrana biodiverzity) a Ministerstvo životního prostředí.

 

                                       

 

Českomoravský cement a.s. – Podpora kroužků pro osoby s poruchami autistického spektra v Lamacentru Hády

Soukromé osoby (převážně jako adoptivní příbuzní našich zvířat): Zuzana Čechová, Josef Berit, Lidka Benešová, Michal + Katka + Šimon Valovi, Ludmila Benešová, Honza Skoták, Veronika Skotáková, Monika Skotáková, Martina Růžičková, Klára Jánská, Jiří Čáp, Michal Růžička, Yvona a Petr Smržovi

 

2016

EHP – Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků

PPK – Managementové zásahy (výřez dřevin) v Růženině lomu

JMK – Programy o včelách a dalších opylovačích pro školy a veřejnost  

MMB – OSP – Přírodovědný kroužek pro osoby s PAS

MMB – OŠMT – Akce pro rodiny s dětmi na Hádech

MMB – OŠMT – Terénní geologický program pro školy

MMB – OŽP – „Budkostrom“ prezentující dětem i veřejnosti různé typy ptačích budek a lavičky na Hádech

MMB – OŽP – Podpora dobrovolníků 2016

MMB – OŽP – Podpora suchomilné vegetace na Hádech 2016

MČ Líšeň – Úklid Hádů, ale i poznávání a zábava

ČSOP – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků – Podpora managementových opatření a údržby infrastruktury na pozemcích spravovaných ZO ČSOP PSH

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Rostliny a živočichové Hádů u Brna – brožura

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Exkurze pro veřejnost po Hádech a akce „Setkání s přírodou“

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Managementové zásahy na úhoru a navážce pod Hády  

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Výzkumné plochy vegetačního krytu na Hádech

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Zoologický průzkum v lokalitě pod Hády

Program Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity" podporují Lesy České republiky, s.p. (Generální partner programu Ochrana biodiverzity) a Ministerstvo životního prostředí.

 

                                       

 

NET4GAS, s. r. o. – Blíž přírodě – Růženin lom – cesta rákosím

Českomoravský cement a.s. – Podpora kroužků pro osoby s poruchami autistického spektra v Lamacentru Hády

Siemens – Fond pomoci – Mobilní hrazení pro výjezdy do ústavů

 

2015

FNNO – Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství

JMK – Akce EVVO na Hádech pro školy a širokou veřejnost

MMB – OSP – Nedej se, přidej se!

MMB – OŠMT – Zážitkově-vzdělávací programy v Lamacentru Hády pro mateřské, základní a střední školy

MMB – OŠMT – Zvířata v novém prostředí – zábavně poznávací víkend na Hádech

MMB – OŽP – Fotostromy prezentující dětem i veřejnosti vzácné druhy rostlin a živočichů na Hádech

MMB – OŽP – Péče o suchomilnou vegetaci lomů na Hádech

MMB – OŽP – Podpora brněnských dobrovolníků

MČ Líšeň – Úklid chráněných území v lokalitě Hády

ČSOP – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků – Podpora managementových opatření na pozemcích spravovaných ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Pastevní management v lomu Džungle na Hádech 

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Podpora stepních společenstev jižního svahu Hádů a výsadba na deponii zeminy

ČSOP – Ochrana biodiverzity – Ornitologický a herpetologický výzkum dobývacího prostoru lomu Mokrá

Program Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity" podporují Lesy České republiky, s.p. (Generální partner programu Ochrana biodiverzity) a Ministerstvo životního prostředí.

 

                                       

 

Nadace VIA – Lamy přináší radost handicapovaným a nemohoucím

Nadace Veronica – Společně pro Brno – Ekovýchovné prvky na akcích Lamacentra Hády

HARTMANN – RICO a.s. – Dobrý soused – Podpora zážitkově-vzdělávacích programů v Lamacentru Hády

 

 

 

Pozemkový spolek Hády, provozovatel Lamacentra, je jednou ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody.

 

Můžete pomoci například v rámci kampaně ČSOP Místo pro přírodu.