Zážitkové a ekovýchovné programy

 

 

 

Milí přátelé,

představujeme Vám naši nabídku ekologických výukových programů pro rok 2022. Programy jsou určeny pro předškolní, školní i mimoškolní organizované skupiny dětí, ale také pro zájemce z řad nejširší veřejnosti. Rádi u nás přivítáme například skupiny přátel, sousedů, větší rodiny, a připravíme pro ně stejně zábavné a kvalitní využití volného času.

Všechny naše programy probíhají v Lamacentru Hády, v přírodě, pod širým nebem. V rámci všech programů se děti dostanou do přímého kontaktu s našimi zvířaty, což samo o sobě bývá nezapomenutelným zážitkem. Další části programu sestávají ze zážitkově – vzdělávacích aktivit, které jsou koncipovány s ohledem na zaměření programu a také věk a zralost dětí. Nabídku a stručné představení jednotlivých programů najdete níže. 

Při objednávce programu prosíme myslete na svoje časové možnosti a delší cestu k nám, včetně možných dopravních komplikací a zdržení.

Programy je možné objednat pouze přes objednávkový formulář zde na webu nebo mailem na adrese info@lamacentrum.cz

Jakékoliv další dotazy k programům rádi zodpovíme na mailové adrese info@lamacentrum.cz nebo na telefonu 608 434 564. (Telefon, prosím, využívejte pouze ve všední dny od 8 do 17 hod. Mimo tuto dobu jen v neodkladných záležitostech. Děkujeme.)

Objednáním programu u nás vyjadřujete souhlas s Podmínkami EVP v Lamacentru, věnujte jim prosím pozornost: PODMÍNKY A INFORMACE K EVP V LAMACENTRU

 

 

OBECNÉ INFORMACE:

  • objednávky přijímáme výhradně prostřednictvím objednávkového formuláře zde na webu v sekci školy - elektronické objednávání nebo mailem info@lamacentrum.cz, na telefonu 608 434 564 možné konzultace
  • u všech programů se děti seznámí se všemi zvířaty chovanými v Lamacentru
  • všechny programy probíhají venku v přírodě, za každého počasí
  • děti potřebují terénní oděv, pevnou nepromokavou obuv, svačinu, pití, pláštěnku
  • platba programu – výhradně v hotovosti při programu, vystavíme příjmový pokladní doklad
  • při pozdním příchodu skupiny se program adekvátně krátí
  • za děti je zodpovědný pedagogický doprovod nebo rodič po celou dobu pobytu v Lamacentru, nejen po dobu programu
  • lektor Lamacentra zodpovídá výhradně za obsah programu
  • programy naplňují průřezové téma environmentální výchova
  • programy začínají běžně v 9 hodin, možná individuální domluva

 

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ROK 2022:  

1. Lama, ovce, koza   

Základní program, vhodný pro první seznámení s Lamacentrem. Pouze pro skupiny mateřských škol. Děti se zde setkají s našimi čtyřnohými obyvateli – lamami, ovečkami, kozami, králíky. Všechny si mohou nakrmit a pohladit. Během programu se děti seznámí s vlastnostmi jednotlivých zvířat, dozví se co zvířata ke spokojenému životu potřebují, jaký nám přinášejí užitek. Prohloubíme empatii a pozitivní vztah dětí k živým tvorům.

Cílová skupina: předškolní děti
Délka programu 60 minut: cena 55,- Kč za účastníka
Minimální počet účastníků je 20 (nebo minimální částka za program 1100,- Kč).

Maximální počet účastníků je 60. Větší počet je možný po individuální domluvě.
 

 

2. Poklad Inků

V tomto výukovém programu se děti s námi přenesou až do Jižní Ameriky. Zahrají si na hledače bájného pokladu Inků. Budou muset splnit různé úkoly, aby získaly indície, které je k pokladu zavedou.  Zaměříme se samozřejmě na život jihoamerických indiánů, který se vždy točil a točí kolem lam.

Cílová skupina: předškolní děti, mladší žáci, starší žáci
Délka programu 90 minut: cena 75,- Kč za účastníka

Program obsahuje krátkou přestávku.
Minimální počet účastníků je 15 (nebo minimální částka za program 1125,- Kč).

Doporučujeme pro MŠ, věkovou skupinu předškoláci.
Délka programu 120 minut: cena 85,- Kč za účastníka

Program obsahuje krátkou přestávku.
Minimální počet účastníků je 15 (nebo minimální částka za program 1275,- Kč).

Maximální počet účastníků je 40.

Doporučujeme pro ZŠ.

 

 

 3. Včelky    

Především včely a nenahraditelná úloha hmyzích opylovačů, to je téma tohoto výukového programu. Děti se seznámí s prací včel i včelaře. Prozkoumají včelí úl a pomůcky, které včelař používá, aby získal sladký med. Poznají, čím vším si včelka musí projít, než se rozletí sbírat pyl a nektar, zahrají si na včeličky, dozví se, čím jsou pro nás tolik užitečné.

Cílová skupina: předškolní děti, mladší žáci, starší žáci

Délka programu 90 minut: cena 75,- Kč za účastníka

Program obsahuje krátkou přestávku.
Minimální počet účastníků je 15 (nebo minimální částka za program 1125,- Kč).

Doporučujeme pro MŠ.
Délka programu 120 minut: cena 85,- Kč za účastníka

Program obsahuje krátkou přestávku.
Minimální počet účastníků je 15 (nebo minimální částka za program 1275,- Kč).

Maximální počet účastníků je 60.

 

 

4. Na větvi 

V tomto výukovém programu se budeme zabývat ptačím světem. Rozeznáme ptáky podle hlasu či vlastností. Zařadíme je do jejich přirozeného prostředí, zjistíme co k životu potřebují a zahrajeme si i pár her. Řekneme si také, v čem může člověk drobným opeřencům pomoci.

Cílová skupina: předškolní děti, mladší žáci, starší žáci

Délka programu 90 minut: cena 75,- Kč za účastníka

Program obsahuje krátkou přestávku.
Minimální počet účastníků je 15 (nebo minimální částka za program 1125,- Kč).

Doporučujeme pro MŠ.
Délka programu 120 minut: cena 85,- Kč za účastníka

Program obsahuje krátkou přestávku.
Minimální počet účastníků je 15 (nebo minimální částka za program 1275,- Kč).

Maximální počet účastníků je 60.

 

 

5. Na dobré vlně    

Výukový program zaměřený na přírodní vlákna živočišného, ale i rostlinného původu, jejich zpracování a využití.  Děti si budou moci osahat nejrůznější vzorky a zkusí hádat, z jakých zvířat či rostlin pochází. Naučí se, čím vším musí ostříhaná vlna projít, než se z ní stane klubíčko vhodné k pletení, tkaní či háčkování. Předvedeme si práci s česacími kartáči a s kolovrátkem. 

Cílová skupina: mladší žáci, starší žáci 
Délka programu 120 minut: cena 85,- Kč za účastníka
Minimální počet účastníků je 15 (nebo minimální částka za program 1275,- Kč).

Maximální počet účastníků je 40.

 

 

6. O přírodě v přírodě   

Komponovaný výukový program je vhodný pro ty skupiny, které u nás chtějí strávit více času a žádají pestřejší program než máme v nabízených výukových programech. Program pro vás sestavíme dle vašeho přání a našich možností, po vzájemné dohodě. I v tomto programu je zaručen přímý kontakt s našimi zvířaty. 

Cílová skupina: předškolní děti, mladší žáci, starší žáci
Délka programu 180 minut: cena 95,- Kč za účastníka
Minimální počet účastníků je 15 (nebo minimální částka za program 1425,- Kč).

 

 

7. Co prozradí kámen    

Žáci se na programu seznámí s geologickými procesy a jevy, které uvidí přímo v lomu na odhalených skalních profilech, osvojí si základní geologické pojmy, dozví se, jak vznikají horniny atd. Žáci se formou tvůrčího procesu seznámí se vznikem a vývojem Země, změnami životního prostředí a vývojem života. Žáci se k informacím sami propracují prostřednictvím didaktických interaktivních her, simulacemi, pokusy, pozorováním, s využitím vzorků hornin a nerostů apod.

Cílová skupina: druhý stupeň ZŠ,  SŠ
Délka programu 240 minut (včetně přestávek): cena 95,- Kč za účastníka
Minimální počet účastníků je 15 (nebo minimální částka za program 1425,- Kč)

Tento program je nutné objednat minimálně měsíc předem.