Management jižního svahu Hádů

Zachované střípky unikátní stepní vegetace jižního svahu Hádů nejsou samozřejmostí. Nacházíme se na nejjižnějším místě Moravského krasu a na místech unikátních střípků teplomilných doubrav. Taktéž je "zázrak", že tato místa zůstala zachována a byla jen minimálně poznamenána těžbou vápence na tomto svahu. V současnosti ohrožuje místní vzácné stepní porosty zarůstání invazivními a nepůvodními druhy rostlin a dřevin. Proto je nezbytná vytrvalá píle a úsilí v údržbě tohoto vzácného území. Nacházejí se zde dvě Přírodní Památky (PP) a to PP Kavky, PP Velká Klajdovka a NPR Hádecká planinka. Kromě nich je významná část území vyhlášena jako Evropsky významná lokalita (EVL) a to EVL Růženin lom. Významným krajinným prvkem je VKP Odvaly a VKP Pod Hády. Nejen o tato chráněná území, ale i o jejich blízké okolí, se jako Pozemkový spolek Hády staráme a pravidelně je kosíme, zbavujeme křoví, čistíme od odpadků a zvelebujeme je. V zimním období a v období vegetačního a hnízdního klidu probíhá jednorázové odkřovování a kosení v těch nejcennějších plochách. I tyto plochy potřebují takovou údržbu v periodě několika let. Na ostatních plochách probíhá mozaiková (nepravidelná) seč a odkřovování v průběhu celé vegetační sezóny.


Fotogalerie: